Badan Majelis Gereja

De Geredja Protestan Maluku heeft de hulp ingeroepen van 2 predikanten. En wel ds. M.N.F. Molle en da. F. Nussy van de kerkelijke organisatie NGPMB mrt ’53.

Badan Madjelis:

 1e Secretaris  R. F. Lesiputty-Wattimena  (smt)
 2e Secretaris   J.Lopulisa  (pnt)
 Penningmeester  D. Schipper-Sijaranamual  (pen)