Sekolah Minggu GPM Hoogeveen

Onze kinderen zijn parels in de handen van God. Kostbaar, geliefd en belangrijk voor onze lieve Heer Jezus, maar ook voor ons als gemeente. Daarom geven wij zondagsschool, zodat de kinderen mogen leren wie Jezus is en wie ze zelf mogen zijn in Jezus Christus. Deze basis geeft geborgenheid, veiligheid en vertrouwen.

Daarom is iedere kind van harte welkom bij de zondagsschool van Sekolah Minggu GPM.

 • Leeftijd catogorie : vanaf 4 jaar tot en met 13 jaar

Het doel van ons zondagsschoolwerk is kinderen bij de Heer Jezus te brengen: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet” (Markus 10:14).

We hopen dat ze Gods genade mogen leren kennen en in Hem zullen opgroeien tot toegewijde volgelingen van Jezus Christus: “God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf” (Matteüs 22: 37-40).

Wanneer wordt het gehouden?

De lessen worden om de week gegeven tijdens de ere dienst van 12:00 t/m 13:00 uur. Tenzij anders wordt aangegeven. Vanaf half november elke week ivm voorbereiding op advent en de kerstmusical.

De kinderen leren:

 • Bidden: contact te hebben met de Heer Jezus, alleen of samen
 • Aanbidden: God groot maken in je leven en helemaal voor Hem leven
 • Om te dienen: anderen om je heen helpen
 • Om te getuigen: laten zien wie Jezus voor je is
 • Wat de basisprincipes van het geloof in Jezus zijn
 • Wetten van de Heer – de 10 geboden

We hopen dat de kinderen op een leuke en ontspannen manier meer leren van God en Zijn Woord en dat ze mogen ontdekken welk doel God heeft met hun leven. Zodat het een fijn uur van de week zal zijn!

Materialen

 • Boekjes voor kinderen vanaf 4 jaar t/m 8 jaar
  • Bijbel voor kinderen
  • Bijbelteksten leren
 • Map voor kinderen vanaf 9 jaar
  • Samengesteld door de leiders
  • Bijbelquizen

Terugkomende activiteiten van de zondagsschool

 • Advent en Kerstviering
 • Opening zondagsschool in het nieuwe jaar – uitje
 • Pasen
 • Sluiting zondagsschool zomervakantie – uitje

In de toekomst proberen we 1 keer per kwartaal een gedicht en een lied te zingen tijdens de eredienst.

Kerst en zondagsschool
Op eerste kerstdag, vieren wij met de kinderen van de zondagsschool het kerstfeest in de kerk. Wij doen dan zelf de invulling van de viering. Meestal is het een musical over de geboorte van Jezus in allerlei varianten.

Pasen en zondagsschool
Op eerste Paasdag wordt een gedicht en een lied voorgedragen en verzorgen de zondagsschool een soort paasbrunch na de kerkdienst.

Zondagsschool uitje
Naast de zondagsschoollessen worden 2 keer per jaar activiteiten buiten de kerk gehouden. Begin van het nieuwe jaar onze 1ste uitje gaan we met de kinderen bowlen of naar de film en krijgen ze hun verlate kerstcadeau. Het 2e uitje doen we op de laatste zondag voor de zomervakantie. Locatie is elk jaar iets anders.

Geldmiddelen

 • Zondagsschoolgeld
 • Door 2 keer per jaar collecte te houden
  • 1ste kerstdag
  • Pasen
 • Bijdrage van de kerk

Site Sekolah Minggu GPM Hoogeveen
Facebook – Sekolah Minggu GPM Hoogeveen

Zondagsschoolleiders en werkgroep bestaan uit de volgende personen:

 • Zondagsschoolleider
  • Ollop Louhenapessy
 • Werkgoep Sekolah Minggu
  • Ellen Liklikwatil
  • Gita Lopulisa
  • Celeste Meilof
  • David Liklikwatil
  • Marleen Lopulisa
  • Gilbert Lopulisa

Werkgroep is alleen ter ondersteuning tijdens belangrijke (feest)dagen, activiteiten en verzorgen de locatie voor onze 2e uitje.