Suling Nafiri

Van origine een bamboefluit-groep die de kerkelijke gemeente muzikaal begeleid in het zingen van de kerkelijke gezangen. Om beinvloeding van het weer te voorkomen, gebruikt de groep dikwandige gasbuizen met de boringen van een bamboefluit. De groep bestaat uit 10 personen en de leider is dhr. F.J.Huwae. De fluiten zijn onderverdeeld in de 1e, de 2e, de 3e en 4e stem. En als grondtoon-buis; de bulu-air.