Home


Jadwal / Rooster djam2 kebaktian

Jadwal/ Rooster djam2 kebaktian bulan januari hingga bulan december
Tanggal Jam Ibadah Pembaca Tanggal Jam Ibadah Pembaca

Tangal Djam Ibadah Schriflezing
December 2021
5
11:30    
12
13:00    
19 Geen dienst    
24
Geen dienst    
25
Geen dienst    
26
Geen dienst    
31
Geen dienst    
01
Geen dienst    
02 Geen dienst    
08 Geen dienst    

Geachte gemeenteleden van GPM Hoogeveen,

 De Vredehorst heeft te kennen gegeven dat men meegaat met de Lockdown-maatregelen.

Dat betekent dat de Vredehorst vanaf 18 december DICHT is en er geen diensten zijn. De GPM heeft dan ook GEEN DIENSTEN.

De voorgenomen periode is 19 december 2021 tot en 14 januari 2022.

De BMG GPM zal er naar streven om de diensten met opnames op YOUTUBE te zetten. Omdat het tekort dag is voor opnames zullen mogelijk de diensten van 25 december Eerste Kerstdag en 26 december Tweede Kerstdag worden aangepast.

Mochten er tussentijdse ontwikkelingen zijn  dan brengen we u op de hoogte.

De BMG wenst u ondanks alles,

Vredige Kerstdagen en een gezegend nieuwjaar.


Uitwerking Corona-maatregelen voor de kerkdienst

Binnenkomst: 

 • deuren staan open, zodat de deurklinken niet worden aangeraakt
 • mensen met gezondheidsklachten gerelateerd aan Civid19 wordt de toegang geweigerd.
 • Bij de ingang staat een desinfecterend middel
 • Er worden geen handen geschud
 • De coördinatoren wijzen de plaatsen aan

Procedure zitplaats toewijzing/ binnenkomst

 • Bij de voordeur staat een coördinator die toeziet op het desinfecteren van de handen
 • Vervolgens schrijven de kerkbezoekers zich in op het aanmeldformulier (volledig invullen)
 • Een andere coördinator staat bij de kerkzaal om de plaatsen aan te wijzen. (achterste en eerste rij niet gebruiken/ telkens een rij overslaan , de buitenste stoelen blijven onbezet en 2 stoelen tussen personen of een groep personen van een huishouding

Verlaten van de kerk na de dienst

 • De kerkbezoekers verlaten de kerk rij voor rij, te beginnen met de achterste rij.
 • Buiten geldt de anderhalve meter maatregel

Garderobe

 • De garderobes worden niet gebruikt (jassen meenemen in de kerkzaal)

Toiletten

 • Gebruik van toiletten is niet toegestaan, alleen bij uiterste noodzaak

Reinigen en ventileren

 • De coördinatoren helpen de koster na de dienst de zittingen van de stoelen schoon te maken

TIJDENS DE DIENST

 • Gemeentezang is niet toegestaan
 • Er wordt tijdens de dienst NIET gecollectecteerd
 • Bij binnenkomst worden gaven in de PETIH DERMA gedeponeerd
 • Geen koffiedrinken of samenkomst na de dienst
 • In de vakantieperiode geen zondagsschool

De BMG heeft de hulp nodig van leden die tijdens de dienst Coordinator willen zijn. Bij veel aanmeldingen wordt er op toerbeurt gewerkt. U krijgt ruim van tevoren bericht wanneer u dienst heeft.