Home


Geachte gemeenteleden , anggota jemaat jth,

De preken van GPM Hoogeveen zijn vanaf 27 februari 2021 te volgen op YOUTUBE : GPM Hoogeveen intikken en op het blauwe rondje klikken en dan abonneren en vervolgens op de foto klikken.

Hierdoor zal de Kampinjang in beperkte oplage worden verspreid. Dit geldt niet voor de digitale uitgave.

Deze activiteit zal gelden gedurende de lockdown en wanneer De Vredehorst gesloten is.

De BM- GPM Hoogeveen


Jadwal / Rooster djam2 kebaktian

Jadwal/ Rooster djam2 kebaktian bulan januari hingga bulan december
Tanggal Jam Ibadah Pembaca Tanggal Jam Ibadah Pembaca

Tangal Djam Ibadah Schriflezing
Mei 2021
2 Geen dienst
9
Geen dienst
16
23
30
Juni 2021
6
13
20
27

Uitwerking Corona-maatregelen voor de kerkdienst
Binnenkomst: 

 • deuren staan open, zodat de deurklinken niet worden aangeraakt
 • mensen met gezondheidsklachten gerelateerd aan Covid19 wordt de toegang geweigerd.
 • Bij de ingang staat een desinfecterend middel
 • Er worden geen handen geschud
 • De coördinatoren wijzen de plaatsen aan

Procedure zitplaats toewijzing/ binnenkomst

 • Bij de voordeur staat een coördinator die toeziet op het desinfecteren van de handen
 • Vervolgens schrijven de kerkbezoekers zich in op het aanmeldformulier (volledig invullen)
 • Een andere coördinator staat bij de kerkzaal om de plaatsen aan te wijzen. (achterste en eerste rij niet gebruiken/ telkens een rij overslaan, de buitenste stoelen blijven onbezet en 2 stoelen tussen personen of een groep personen van een huishouding

Verlaten van de kerk na de dienst

 • De kerkbezoekers verlaten de kerk rij voor rij, te beginnen met de achterste rij.
 • Buiten geldt de anderhalve meter maatregel

Garderobe

 • De garderobes worden niet gebruikt (jassen meenemen in de kerkzaal)

Toiletten

 • Gebruik van toiletten is niet toegestaan, alleen bij uiterste noodzaak

Reinigen en ventileren

 • De coördinatoren helpen de koster na de dienst de zittingen van de stoelen schoon te maken

TIJDENS DE DIENST

 • Gemeentezang is niet toegestaan
 • Er wordt tijdens de dienst NIET gecollecteerd
 • Bij binnenkomst worden gaven in de PETIH DERMA gedeponeerd
 • Geen koffiedrinken of samenkomst na de dienst
 • (In de vakantieperiode) geen zondagsschool

De BMG heeft de hulp nodig van leden die tijdens de dienst Coordinator willen zijn. Bij veel aanmeldingen wordt er op toerbeurt gewerkt. U krijgt ruim van tevoren bericht wanneer u dienst heeft.

Met vriendelijke groet,
Badan Majelis Gereja GPM Hoogeveen