Home

Jadwal / Rooster djam2 kebaktian

Tangal Djam Ibadah Schriflezing
Februari 2024
4 12:00
11 12:00
18 12:00
25 12:00
Maart 2024
3 12:00
10 12:00
17 12:00
24 12:00 Perhaliran (voorbereiding Avondmaal) Sidi (belijdenis)
29 18:00 Perjamuan : Heilig Avondmaal
31 12:00 Kebangkitan /Eerste paasdag