Home


Jadwal / Rooster djam2 kebaktian

Jadwal/ Rooster djam2 kebaktian bulan januari hingga bulan december
Tanggal Jam Ibadah Pembaca Tanggal Jam Ibadah Pembaca

Tangal Djam Ibadah Schriflezing
Oktober 2021
3 13:00
10
13:00
17 13:00
24 13:00
31
13:00
November 2021
7
11:30
14
11:30
21 11:30
28
11:30

Broeders en zusters in de Heer,

In samenspraak met Dominee Molle en Domina Nussy delen wij het volgende mee:

 • Met ingang van 7 november zal de kerkdienst weer om 11:30u. beginnen. Daarbij zal de gangbare liturgie van toepassing zijn. De samenzang is dan weer mogelijk
 • Op genoemde datum zullen de taken van de coördinatoren, gastvrouwen en gastheren worden opgeheven, De BMG dankt hun hartelijk voor de inzet, tijd en medewerking en is hun zeer erkentelijk.
 • Op 14 november wordt de dienst gehouden in een van de zalen. Dit vanwege het gebruik van de kerkzaal. Aansluitend aan de dienst zal de toetsing plaatsvinden van de catechisanten.
 • Op 21 november vindt de Belijdenisdienst plaats en tevens de voorbereiding van het Heilig Avondmaal
 • Op 28 november vindt Het Heilig Avondmaal plaats.
 • Op 5 december vindt er een doopdienst plaats. Ouders die hun kind/ kinderen ten doop willen brengen worden verzocht dit op te geven aan de secretaris van de GPM (sm. R. Lesiputty)

BMG GPM Hoogeveen


Dengan persetujuan dari Ibu dan Bapa Pendeta ,kami memberitahukan beberapa titik2 yang perlu dikatuhui bagi jemaat

 • Sejak dari tanggal 7 november ibadah setiap minggu diadakan pada jam seperti semula/biasa, jaitu jam 11:30u. Ibadah akan dilakukan seperti biasa dan kami bersama-sama menyanyi kembali
 • Dari tanggal tersebut (tgl 7 november) tugas-tugas dari koordinator dan lain-lain di letakkan atau di lepaskan. Badan Majelis Gereja mengupcapkan banyak terimah kasih atas pemberian waktu dan pertolongan dari pada saudara-saudari jemaat.
 • Pada tanggal 14 november ibadah akan diadakan dalam satu ruangan kecil (zaal) di gedung gereja. Ini karena ruangan Gereja ada di pakai oleh jemaat Vredehorst. Setelah Ibadah langsung ada keperiksaan calon anak2 sidi baru.
 • Pada hari minggu tanggal 21 november adalah Ibadah “Peneguhan Sidi Baru”. Disertai juga ibadah perhadliran.
 • Mingguh tanggal 28 november adalah Ibadah Perjamuan Asa yang kudus
 • Dan pada tanggal 5 december adalah Ibadah Syukur Perjamuan dan juga Ibadah Permandian. Jika ada keluarga yang ingin anak2 mereka dipermandikan, kami mohon mendaftarkan nama di Badan Majelis Gereja, sm R. Lesiputty

BMG GPM Hoogeveen


Uitwerking Corona-maatregelen voor de kerkdienst

Binnenkomst: 

 • deuren staan open, zodat de deurklinken niet worden aangeraakt
 • mensen met gezondheidsklachten gerelateerd aan Civid19 wordt de toegang geweigerd.
 • Bij de ingang staat een desinfecterend middel
 • Er worden geen handen geschud
 • De coördinatoren wijzen de plaatsen aan

Procedure zitplaats toewijzing/ binnenkomst

 • Bij de voordeur staat een coördinator die toeziet op het desinfecteren van de handen
 • Vervolgens schrijven de kerkbezoekers zich in op het aanmeldformulier (volledig invullen)
 • Een andere coördinator staat bij de kerkzaal om de plaatsen aan te wijzen. (achterste en eerste rij niet gebruiken/ telkens een rij overslaan , de buitenste stoelen blijven onbezet en 2 stoelen tussen personen of een groep personen van een huishouding

Verlaten van de kerk na de dienst

 • De kerkbezoekers verlaten de kerk rij voor rij, te beginnen met de achterste rij.
 • Buiten geldt de anderhalve meter maatregel

Garderobe

 • De garderobes worden niet gebruikt ( jassen meenemen in de kerkzaal)

Toiletten

 • Gebruik van toiletten is niet toegestaan, alleen bij uiterste noodzaak

Reinigen en ventileren

 • De coördinatoren helpen de koster, in dien noodzakelijk, na de dienst de zittingen van de stoelen schoon te maken

TIJDENS DE DIENST

 • Gemeentezang is niet toegestaan
 • Er wordt tijdens de dienst NIET gecollecteerd. Bij binnenkomst worden gaven in de PETIH DERMA gedeponeerd
 • Geen koffiedrinken of samenkomst na de dienst
 • In de vakantieperiode geen zondagsschool

De BMG heeft de hulp nodig van leden die tijdens de dienst Coordinator willen zijn. Bij veel aanmeldingen wordt er op toerbeurt gewerkt. U krijgt ruim van tevoren bericht wanneer u dienst heeft.

Met vriendelijke groet,
Badan Majelis Gereja GPM Hoogeveen