Home

geachte leden,

GOED NIEUWS….GOED NIEUW…GOED NIEUWS

We mogen weer erediensten houden in de Vredehorst. We beginnen op zondag 5 juli, maar wel in achtneming van de van de anderhalve-meter-regel. Dus verspreid zitten in de kerk. We hebben wel een andere aanvangstijd, nl 13.00u. Als de voorgaande dienst afgelopen is, gaat men eerst uitvoerig schoonmaken. Vandaar de andere tijd.


Uitwerking Corona-maatregelen voor de kerkdienst

Binnenkomst: 

 • deuren staan open, zodat de deurklinken niet worden aangeraakt
 • mensen met gezondheidsklachten gerelateerd aan Covid19 wordt de toegang geweigerd.
 • Bij de ingang staat een desinfecterend middel
 • Er worden geen handen geschud
 • De coördinatoren wijzen de plaatsen aan

Procedure zitplaats toewijzing/ binnenkomst

 • Bij de voordeur staat een coördinator die toeziet op het desinfecteren van de handen
 • Vervolgens schrijven de kerkbezoekers zich in op het aanmeldformulier (volledig invullen)
 • Een andere coördinator staat bij de kerkzaal om de plaatsen aan te wijzen. (achterste en eerste rij niet gebruiken/ telkens een rij overslaan , de buitenste stoelen blijven onbezet en 2 stoelen tussen personen of een groep personen van een huishouding

Verlaten van de kerk na de dienst

 • De kerkbezoekers verlaten de kerk rij voor rij, te beginnen met de achterste rij.
 • Buiten geldt de anderhalve meter maatregel

Garderobe

 • De garderobes worden niet gebruikt ( jassen meenemen in de kerkzaal)

Toiletten

 • Gebruik van toiletten is niet toegestaan, alleen bij uiterste noodzaak

Reinigen en ventileren

 • De coördinatoren helpen de koster na de dienst de zittingen van de stoelen schoon te maken

TIJDENS DE DIENST

 • Gemeentezang is niet toegestaan
 • Er wordt tijdens de dienst NIET Bij binnenkomst worden gaven in de PETIH DERMA gedeponeerd
 • Geen koffiedrinken of samenkomst na de dienst
 • In de vakantieperiode geen zondagsschool

De BMG heeft de hulp nodig van leden die tijdens de dienst Coordinator willen zijn. Bij veel aanmeldingen wordt er op toerbeurt gewerkt. U krijgt ruim van tevoren bericht wanneer u dienst heeft.

Met vriendelijke groet,
 
Badan Majelis Gereja GPM Hoogeveen

Jadwal / Rooster djam2 kebaktian

Jadwal/ Rooster djam2 kebaktian bulan januari hingga bulan december
Tanggal Jam Ibadah Pembaca Tanggal Jam Ibadah Pembaca

Tangal Djam Ibadah Schriflezing
November 2020
1 13:00    
8 13:00    
15 13:00    
22 13:00    
29
13:00    
December 2020
6 13:00    
13 13:00    
20 13:00    
24      
25
     
26
     
27
     
31