Catechese Vorming GPM

In aansluiting op het artikel “ Wat is Catechese?” wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iets te vertellen over de Catechese vorming van de GPM.

In september 2013 heb ik mij beschikbaar gesteld om als begeleider Catechese Vorming actief te zijn ten behoeve van de jongeren binnen onze gemeente.

We zijn gestart met 11 catechisanten, als volgt ingedeeld;

  • Groep 1:         8 personen ( leeftijdscategorie 16 jr. en ouder)
  • Groep 2:         3 personen ( leeftijdscategorie 14 – 16 jr.)

Halverwege het cursusjaar 2014-2015 hebben zich 3 personen afgemeld.

Momenteel bedraagt het aantal catechisanten 8, t.w.:

  • Groep 1:         6 pers. ( 4 doen volgend jaar 2017 belijdenis)
  • Groep 2:         2 pers.

De catechisatielessen.

Deze worden volgens een vast rooster gegeven ( zie bijlage)

Voor 2016-2017 ziet de indeling er als volgt uit:

Groep 1 : 3 x per maand
Dag / tijd : Maandagavond van 19.00 u. – 20.15 u.
Locatie : Kerkgebouw de Vredehorst Hoogeveen
Groep 2 : voorlopig 1 x per maand tot sept. 2017
Dag / tijd : zondagmiddag van 14.00 u – 15.15 u.
Locatie : Fleminghof 12 Hoogeveen

Het lesmateriaal.

Elke groep heeft een eigen leer-en leesboek.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van:

  • Het Gulden boekje (bijbels handboekje met namen en feiten).
  • De Heidelberger Catechismus.
  • De door mij uitgereikte stencils over diverse onderwerpen.
  • De Bijbel.

Evaluatie en voortgang.

Deze vindt plaats vóór de start van een nieuw cursusjaar.
Ouders, catechisanten en het kerkbestuur zijn hierbij aanwezig.
Om de voortgang te waarborgen vindt er regelmatig overleg tussen kerkbestuur en begeleider plaats.
Voor vragen of informatie over catechisatie kunt u zich wenden tot het kerkbestuur van de GPM of via onderstaand emailadres c.q. telefoonummer/mobiel nummer

052876807

0683706543

jlaturake@gmail.com

Jordan Laturake.